Användarvillkor

1. Introduktion

Nya Natcasinon.se (“NNC”) och alla entiteter som kontrolleras och styrs av NNC hänvisas kollektiv till som ”vi”, ”oss” eller ”vår”.

Var god läs noga igenom dessa användarvillkor innan du börjar ta del av annat innehåll på någon NNC-hemsida. Genom att använda en NNC-hemsida accepterar du villkoren som beskrivs i detta dokument.

Om du inte accepterar att vara bunden av dessa villkor får du inte använda någon av våra hemsidor.

Vi förbehåller oss rätten att lägga till, ändra, radera eller modifiera sektioner av dessa villkor efter vårt eget gottfinnande i enlighet med sektionen ”Ändringar”.

2. Beaktande

Genom att fortsätta använda vår hemsida bekräftar du att dessa användarvillkor stöds av rimligt beaktande. Du accepterar att, utan begränsningar, sådant beaktande inkluderar din användning av NNC-hemsidor, uppgifter som du får från oss, material eller information från oss via våra hemsidor, din potentiella användning av informationen, och visning eller granskning av dina bidrag som definieras härunder i sektionen ”Bidrag”.

3. Restriktioner Av Användning Av Material

Upphovsrättsskydd

All information som finns på NNC-hemsidor är upphovsrättsskyddad och/eller ägs av våra licensgivare eller licenstagare.

Varumärkesskydd

Alla varumärkesnamn ägs av NNC och/eller tidigare nämnda licensgivare eller licenstagare. Ingen information som vi har fåt kopieras, återpubliceras, distribueras eller reproduceras på något vis.

Personligt Bruk

NNC-hemsidor är endast till för personligt bruk. Företagsbruk av våra hemsidor är strikt förbjudet. Du får inte använda våra hemsidor på sätt som är olagliga eller som skadar andra personer eller entiteter.

4. Bidrag

Om du skickar saker till oss oombett, medvetet eller av misstag, via din användning av en NNC-hemsida, inklusive men inte begränsat till innehåll eller material, text, data, bilder, video, ljud och/eller annan information som kollektivt kan sammanfattas som användargenererat innehåll har vi och våra auktoriserade agenter rätten att använda materialet obegränsat.

Om det finns tvetydighet gällande användargenererat innehåll ska sådant innehåll anses vara ett bidrag under dessa användarvillkor. Bidrag görs inte konfidentiellt och utgör inte någon förtroendebaserad relation mellan oss och dig.

5. Säkerhet

Du måste skyndsamt informera oss via formuläret på företagssidorna om eventuella brott mot säkerhet som du blir uppmärksammad om och som involverar en MDC-hemsida. Vi har inte något ansvar för eventuella förluster eller skador som uppstår på grund av ditt misslyckande att leva upp till den här sektionen.

6. Hemsideregler

Följande är en lista över regler som gäller på alla NNC-hemsidor. Genom att använda vår hemsida går du med på att du inte ska:

  • Använda någon produkt och/eller tjänst som är tillgänglig till dig via en NNC-hemsida i kommersiellt syfte;
  • Distribuera, publicera, ladda upp, skicka in eller göra tillgängligt i annan form sådana datafiler och mjukvara som innehåller virus eller liknande skadliga komponenter som kan skada en NNC-hemsida eller på annat vis påverka användningen av en NNC-hemsida för andra användare;
  • Förvränga din identitet eller låtsas vara en annan person genom att använda deras biografiska information eller likhet;
  • Delta i störande uppförande på våra hemsidor;
  • Ändra upphovsrättsskydd, friskrivningar eller varumärkesskyddsnotiser eller lagliga notiser som du inte har uttrycklig rätt att ändra i;
  • Vara delaktig i någon kriminell aktivitet eller planera att göra något kriminellt.

Vi kan inte säkra oss om att andra användare kommer att leva upp till våra hemsideregler eller andra regleringar inom dessa villkor. Genom att använda våra hemsidor accepterar du härmed alla risker relaterade till brist på efterlevnad.

Där vi ber dig om att skicka in din mejladress eller ditt telefonnummer måste du göra detta, och du går härmed med på att du ger din korrekta och verkliga mejladress eller ditt telefonnummer.

7. Rätten Att Ta Bort Material

Vi förbehåller oss rätten (men friskriver oss allt ansvar) att ta bort material och innehåll som genererats av användare av den här hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att lyda eventuella domar och beslut från rättsväsenden relaterat till att identifiera användare som tros använda vår hemsida i samband med ett lagbrott, vilken kan inkludera att vi ger material och andra bidrag till rättsväsendet.

8. Länkat Material Från NNC-hemsidor

När du befinner dig på en NNC-hemsida kan du hänvisas till andra hemsidor som är utom vår kontroll och utanför våra tjänster. Om du till exempel klickar på ”Betala Nu”-knappen kommer du att flyttas bort from NNC-hemsidan till en tjänst som drivs av en av våra B2B marknadsföringspartners. Du accepterar att du, när du klickar på en länk, lämnar vår hemsida och då blir bunden till andra användarvillkor och integritetspolicies på de hemsidor som ägs och drivs av samarbetspartners fristående från NNC. Vi kan inte hållas ansvariga för legitimiteten i materialet på hemsidor som listas på våra jämförelsesidor eller på annat vis är länkade till NNC-hemsidor.

9. Friskrivning

Materialet, informationen och alla andra uppgifter som utgör innehåll på NNC-sidor visas utan garantier av något slag. I den fullaste möjliga utsträckningen inom rådande lagar friskriver vi oss från alla garantier. Vi garanterar inte att vår information är felfri eller uppdaterad eller innehåller skadligt material, virus eller liknande komponenter. Du åtar dig alla kostnader som eventuellt uppstår till följd av användning av våra hemsidor.

Vi friskriver oss uttryckligen från allt ansvar för korrektheten i information som finns på våra hemsidor. Vi kan inte garantera din belåtenhet med en produkt eller tjänst som du tar del av när du lämnar vår hemsida eller från tredje parter länkade till från våra hemsidor. Vi friskriver oss härmed från alla eventuella anspråk mot oss som berör information från våra hemsidor eller tredje parter som vi länkar till.

Vi råder dig att undersöka den entitet som du kan utföra transaktioner med på dessa tredjepartssidor.

10. Skadeersättning

Du accepterar härmed att du håller oss fria från alla eventuella förluster som uppstår till följd av tillgång till vår hemsida.

11. Ansvarsbegränsning

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL OAKTSAMHET, SKA VI HÅLLAS ANSVARIGA GENTEMOT DIG, EN PERSON ELLER EN ENTITET GÄLLANDE KONSEKVENSENLIGA SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV INKOMST, PERSONSKADOR, SKADOR AV EGENDOM ELLER ANDRA FÖRLUSTER SOM EVENTUELLT UPPSTÅR TILL FÖLJD AV EN MDC-SIDA ELLER DESS INNEHÅLL.

VI OCH ANSLUTNA PARTERS SKA DÄRUTÖVER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR MISSLYCKANDEN GÄLLANDE PRESTANDA SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV HÄNDELSER UTOM VÅR RIMLIGA KONTROLL ELLER FORCE MAJEURE-HANDLINGAR INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UTRUSTNING, STRÖM OCH/ELLER TEKNISKA PROBLEM, TVISTER, STÖRANDE MOMENT, GUDSENLIGA HANDLINGAR, KRIG ELLER NATURKATASTROFER, MYNDIGHETSÅTGÄRDER ELLER KRAV FRÅN DOMSTOLAR.

DU ACCEPTERAR DÄRUTÖVER ATT VARKEN VI ELLER NÅGON ENTITET RELATERAD TILL OSS SKA HÅLLAS ANSVARIG FÖR INKOMPATABILITET MELLAN VÅRA HEMSIDOR OCH NÅGON TREDJE PART, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL VÅRA DRIFTSPARTNERS ELLER FÖR FÖRSENINGAR SOM DU UPPLEVER GÄLLANDE TRANAKTIONER RELATERADE TILL VÅRA HEMSIDOR. BEGRÄNSNINGARNA I DETTA STYCKE OCH I DESSA VILLKOR GÄLLER I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER.

12. Juridikområdestvister

Du går med på att alla handlingar i domstol och rättsväsenden i enlighet med dessa villkor ska ske via irländska domstolar.

Vi lovar inte att information på en NNC-hemsida är lämplig eller tillgänglig för lagligt bruk på någon specifik plats. De som väljer att besöka våra hemsidor tar fullt ansvar för att följa lokala lagar som gäller inom deras juridiska område.

13. Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor när som helst utan förvarning. Som användare bör du regelbundet kolla igenom villkoren för eventuella ändringar.

14. Uppsägning

Dessa villkor gäller fram tills att endera parten säger upp dem. Parterna som är bundna till dessa villkor är Nya Natcasinon.se och du.

Du kan säga upp dessa villkor när som helst genom att inte använda NNC-hemsidor och förstöra allt material som du har fått tillgång till via NNC-hemsidor.

Vi får säga upp dessa villkor utan förvarning efter eget gottkännande. I sådana fall ber vi att du slutar använda NNC-hemsidor.

15. Generella Provisioner

Dessa villkor ska vara konstruerade i enlighet med rådande lagar i Irland. Om någon provision döms olaglig eller på annat vis omöjlig att efterleva ska den provisionen anses borttagen från dessa villkor i sin helhet utan att det påverkar giltigheten av resten av provisionerna inom dessa användarvillkor.

Ingen friskrivning av en provision inom dessa villkor ska anses utgöra en vidare friskrivning från den provisionen eller andra provisioner. DU ACCEPTERAR ATT ALLA LAGRELATERADE PROCESSER RELATERADE TILL EN NNC-HEMSIDA MÅSTE PÅBÖRJAS INOM 1 ÅR FRÅN ORSAKEN TILL AGERANDET, ANNARS GÄLLER INTE PROCESSEN.

16. Språkrevisioner

Om det råder meningsskillnader mellan den engelska versionen av denna policy och versionen på ett annat språk är det den engelska versionen som ska gälla.

[wp_brain_if “5c9c9e730d19f”]Hello Test From, Device=”Desktop” AND Browser=”Firefox” AND { Country=”Spain” }[/wp_brain_if]